Ventilasjon , mugg

Fukt og mugg

- Problemer med kondensering, fuktproblemer og påfølgende muggvekst i oppholdsrom og soverom. Informasjon kan man

finne på nettet, se f.eks. Mycoteams nettside. Vær også obs på problemet med sk. kuldebro.

- Kjeller ble kontrollert for fukt 15.06.2021 av Norsk Fuktskadekontroll AS. Det ble ikke funnet eller indikert forhøyede verdier av fukt.Ventilasjon

Bygningen har sk "naturlig ventilasjon". Ved naturlig ventilasjon benytter man vindkrefter og termisk oppdrift i ventilasjonspiper. Naturlig ventilerte anlegg er vanlig i eldre hus, og har i den senere tid kommet i fokus igjen fordi de er enkle og lite energikrevende i drift.

Ventilasjonpipene i gården går ved siden av røykpipene og munner ut ved siden av røykpipene.

Ventilasjonspipene ble renset januar 2022

(09.05.2018)