Juletre

Du må ikke plassere ditt gamle juletre ved siden av søppelkontaineren i porten eller ute i bakgården.

Kommunens renovasjonsetat tar hånd om gamle juletre. Du kan plassere det i krysset Gørbitz gate/Jacob Aalls gate, ved containeren for glass og metall.

(09.05.2018)