Tak

- Høsten 2011 ble det lagt et dekke over overlysvinduet i B-oppgangen.

- Høsten 2010 ble det lagt et dekke over overlysvinduet i A-oppgangen for å hindre lekkasje ved regn og snøsmelting.

Arbeidet er blitt gjort av City Taktekking.

Taket og pipene ble filmet med drone for å sjekke pipetoppene våren 2021.

(04.09.2011)