Lover og regler

I borettslag er det styret som innehar ansvar og plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold, ettersyn og kontroll av elektrisk utstyr og installasjon i fellesarealer, mens lagets beboer selv har ansvaret inne i boligene.

Styret vil ha plikt til å informere beboerne om dette ansvaret, og styret bør ta initiativ til å samordne kontroll i boenhetene. Slik kontroll må utføres av fagpersonell, og anbefalt kontrollintervall er hvert 5. eller minst hvert 10. år.

Ansvarsområdet inngår i det pliktige Helse-Miljø-Sikkerhetsarbeid og alle tiltak skal dokumenteres i borettslagets HMS-system.