Forsikring, skader

Gården er fullverdiforsikret i forsikringsselskapet Gjensidige polise nr. 76 46 36 29.

Hvis det skulle oppstå en skade på et tidspunkt der hverken styret eller forretningsfører er tilgjengelig, kan forsikringsselskapet kontaktes direkte. Uansett må skadesaken også meldes til OBOS Forsikringsavdeling så snart dette er mulig.

Er det en vannlekkasje som oppstår på kveld/natt/helg må enten ett av de døgnåpne rørleggerfirmaene kontaktes (f.eks. Rørleggervakta AS) og skadesaken meldes til OBOS så snart det er mulig. Også på dagtid må leieboer selv kontakte rørlegger hvis det haster å få stoppet evt. rennende vann.

Bruk av forsikringen og egenandelen blir ikke vurdert av styret før skadeomfanget er klarlagt og om det er en forsikringsskade.

(21.08.2012, epost fra forretningsfører)

- Artikkel fra Hus & Bolig 2013:6 om valg av kyndig håndverker til oppgradering av bad. Liste over godkjente håndverkere.