Generalforsamlinger

- Generalforsamling 17.06.2022 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 11.05.2021 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 24.05.2020 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 06.05.2019 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 30.04.2018 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 20.03.2017 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 25.04.2016 - Sakspapirer - Referat

- Ekstraordinær generalforsamling 25.06.2015 - Sakspapirer + Vedlegg - Referat

- Generalforsamling 16.03.2015 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 25.03.2014 - Sakspapirer - Referat

- Ekstraordinær generalforsamling 20.06.2013 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 05.03.2013 - Sakspapirer + Vedlegg - Referat

- Ekstraordinær generalforsamling 11.06.2012 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 06.03.2012 - Sakspapirer - Referat

- Ekstraordinær generalforsamling 16.01.2012 - Sakspapirer - Referat

- Generalforsamling 14.03.2011 - Sakspapirer - Referat - Vedlegg til referat