Dugnad

Styret innkaller beboerne til 2 dugnader i året, en vårdugnad og en høstdugnad.

Ved vårdugnaden (som er den mest omfattende) feies/spyles fortauet, portrommet blir feid/spylt, sykler som ikke er merket blir fjernet. bakgården blir feid og raket, utemøblene settes på plass, blomster blir kjøpt inn og plantet i krukker som stilles ut ved hovedinngangene og i bakgården, vinduslukene på loftet blir åpnet m.m.

Beboerne får anledning til å kaste gamle ting fra kjeller og loft i innleid container.

På høstdugnaden blir møblene og blomsterkrukkene tatt inn, løv raket, vinduslukene på loftet blir lukket m.m.

24.03.2015