Historie

Sitert fra Oslo byleksikon : 5.utg. : Oslo, Kunnskapsforlaget, 2010:

Frichs gate, Fagerborg, bydel St. Hanshaugen, fra Gørbitz’ gate til August Cappelens gate. Boliggårder fra 1930-årene og fremover. Tidligere trehusbebyggelse. Oppkalt 1879 etter maleren Joachin Frich (1810-58), som bl.a. malte 6 landskapsmalerier til spisesalen på Oscarshall.

Frichsgate 2. Fireetasjes leiegård med 24 leiligheter oppført 1927* (ark. H.E. Breivik). Under den annen verdenskrig var en av leilighetene her dekkleilighet for flere hjemmefrontsfolk. Leiligheten tilhørte Tor og Borghild Øynebråten, han var offiser i Garden, men var i tysk fangenskap, hun arbeidet hos Storebrand. En rekke motstandsmenn bodde hos ”fru Øynebråten” i perioder, bl.a. Max Manus til han måtte flykte til Sverige 4. april 1945, da nettverket hans holdt på å rakne. Gården ble brukt som kulisse i filmen om Max Manus fra 2008.”

* Aksjeselskapet Frichsgate 2 ble dannet 16. desember 1926 og gården bygget i 1928 (?), brukstillatelsen er datert 1938 iflg Plan- og bygningsetaten.

(31.03.201s)