Skilt til postkasse / ringetavle

Beboerne skal selv sørge for ringetavleskilt og skilt til postkassen. Ved fremleie skal leilighetseier sørge for nye skilt.

Det skal ikke settes opp navnelapper med tejp el.lign.

Størrelsen på skiltet til ringetavlen er 44x13 mm. Skiltet er sort med hvite bokstaver som er gjennomlysende.

Størrelsen på skiltet til postkassene i oppg. A og C er 94x57 mm. Skiltene til postkassen i B er 77x33 mm. Postkasse-skiltene er hvite med sorte bokstaver.

For nye skilt kontaktes DATACALL, leverandøren av port-telefon anlegget. Send bestillingen på e-post. Husk å oppgi mål og forsendelsesadresse. Skiltene kommer i posten etter et par dager sammen med fakturaen. Kostnaden for skilt til postkasse pluss ringetavle er kr 279,-. Kun postkasseskilt koster kr 164,-, kun skilt til ringetavle kr 150,-

Skilter kan også bestilles hos låsesmed Lås og Nøkkel i Neuberggaten 21. Skiltene må hentes. Postkasseskiltene koster kr 150,-, ringetavleskiltene 120,-.

Ringeklokkeskiltet byttes enkelt med en liten umbraco-nøkkel.

Hvis problemer, ta kontakt med Charlotte Wemmerlöv B 3.etg, for hjelp.

24.03.2015