Piper / Skorsteiner

Gården har 20 piper. Gården ble bygget med en ovn i hvert rom unntatt baderommet. Pr. idag er det stort sett bare stuene som fremdeles har ovner knyttet til pipene. Det er ca 24 ildsteder i huset, noen leiligheter har fjernet alle ildsteder, noen har to stykker. 

8 av pipene har tilknyttede ildsteder. Disse pipene ble videokontrollert etter henstilling fra Oslo Brann- og Redningsetat som foretok en inspeksjon 30. mars 2011. Videokontrollen foretatt høsten 2011 avdekket mangler i alle de 8 pipene, og de ble rehabilitert i mars 2012 ved at stålrør ble ført inn i pipene og ildstedene ble knyttet til disse stålrørene. Den 28. mars 2012 var de 8 pipene ferdig rehabilitert.

Det er ikke tillatt å knytte et ildsted til en pipe som ikke er kontrollert og rehabilitert. 

Ønsker man å knytte til et nytt ildsted til en av de rehabiliterte pipene må man melde fra til styret. Man må også melde fra til Oslo Brann- og redningsetat og Oslo Plan- og bygningsetat.

Pipetoppene ble sist kontrollert og slemmet av Høyden AS 25.08.2022

Sotuker og feieluker

Alle feielukene til pipene er plassert oppe på loftet og merket med bokstav for oppgang + bokstav for selve pipen (f.eks. A-G

betyr pipe G i leilighet i oppgang A).

Sotlukene er plassert i kjelleren, bortsett fra et par stykker: én er plassert i portrommet og én i 1.etg i oppgang A (se vedlagte tegning). Det er viktig at feieren får opplysning om dette, særlig sotluken i oppgang A har vært vanskelig å finne.

(25.03.2015)