H-nummer (bruksenhetsnr.)

Stortinget vedtok i 1999 at alle leiligheter – som de fleste eneboliger – skal ha sin egen adresse. Bolignummeret gir din leilighet en adresse som kun den har.

Ved å oppgi ditt bolignummer til folkeregisteret gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til din leilighet. Bolignummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett. <Les mer>

- Plassering av etiketten med H-nummeret (skriv fra Statens kartverk des. 2013).

23.01.2014