Videokontroll av pipene


Det ble 19.04.2021 utført dronefilming av taket og pipene i anledning ny slemming av pipetopperPipene ble filmet og kontrollert 2011

Pipene i oppgang A - Tegning - Videoer

Pipene i oppgang B - Tegning - Videoer

Pipene i oppgang C - Tegning - Videoer