Vann og avløp

2009 ble alle avløpsrørene i gården rehabilitert av firmaet Proline ved at de ble rengjort og innvendig dekket med et tykt lag med plast. Denne rørfornyingen vil sørge for at levetiden for avløpsrørene blir forlenget med mange år.

TT Teknikk (Power Clean) gjorde en befaring av rørene i september 2021 og fant ingen behov for rens eller tiltak på rørene.

Gården (ved styret) er ansvarlig for at avløpsrør og vannrør i fellesarealene er i god stand. Vedlikehold av alle rør inne i leilighetene er eiers ansvar. Dette gjelder også for baderomssluket.

Eier er også ansvarlig for oppvarming av vann til eget forbruk.

Når det gjelder arbeid i baderommet som påvirker sluk og/eller membran, må vedlagte veiledninger fra Proline følges nøye.

(02.09.2013)