Søppel

Gården har to søppelcontainere, plassert i portrommet: én til papir og én til mat-, plast- og restavfall. Den sistnevnte containeren blir tømt 3 ganger i uken (mandag, onsdag og fredag). Papircontaineren blir tømt på mandager.

NB: Det er ikke tillatt å plassere søppel utenfor containerne i portrommet. Søppeltømmerne er kun forpliktet til å ta med seg det som ligger i containerne, det er meget sjelden at de tar det som er plassert utenfor.

Gården omfattes av Renovasjonsetatens nye søppelsorteringsordning: Matavfall (NB! Ikke blomster o.l.) skal legges i spesielle grønne plastposer og plastemballasje i tilsvarende blå poser. Restavfallet plasseres i vanlige plastposer, som helst skal vrenges slik at de ikke blir forvekslet med de grønne eller blå posene. For alle posene gjelder at de skal knyttes godt igjen med dobbelknute.

Ny forsyning av de grønne og blå posene kan hentes gratis i de fleste matbutikker.

Avfall av glass og metall skal kastes i egne containere som er plassert rundt om i nabolaget, f.eks. i krysset Gørbitzgate/ Jacob Aalls gate.

Miljøstasjoner for spesialavfall (maling, batterier, lyspærer m.m.) finnes også i nabolaget, f.eks. ved Shellstasjonen.

Juletre plasseres ifølge Renovasjonsetatens informasjon, se egen side.

(28.03.2019)