Nedløp

- Nedløpene ved A- og B-oppgangene ble reparert høsten 2011 slik at de ikke skulle lekke ved regn og snøsmelting.