Nøkler

Alle leilighetseierne har mottatt 3 stk. nøkler til hovedinngangene. Disse nøklene skal følge leiligheten. Nøklene må ikke merkes med navn og adresse til eier.

Fellesnøkkelen er en systemnøkkel og leieboer kan ikke selv bestille kopier. Hvis man ønsker ekstra eksemplar av denne fellesnøkkelen må man kontakte nøkkelansvarlig (se neden), som vil ordne med bestilling hos låsesmed Lås og Nøkkel. Man må selv hente (husk legitimasjon) og betale nøkkelen i butikken til låsesmeden (Neuberggate 21).

Prisen er pr. idag kr 311,-.

Styret (v/nøkkelansvarlig) vil til enhver tid holde oversikt over hvem utenom leieboerne som har fått utlevert systemnøkler. Hvis leilighetseier trenger nøkler til håndverkere har styret noen ekstranøkler som kan lånes ut mot registrering.

Styret har også ansvar for nøkler til vaktmesterbodene og vaskehjelpens bod i kjelleren og til styrets postkasse i oppg. B.

Leilighetseier er selv ansvarlig for nøkkel til egen leilighet, til sin kjeller- og loftsbod og til sin postkasse.

Nøkkelansvarlig pr. idag er: Charlotte Wemmerlöv, B 3.etg. e-post: chwem@outlook.com.

18.03.2015