Lys og strøm i fellesarealene

Når det gjelder fellesarealene er det gården som har ansvar for å skifte pærer som ikke fungerer. Beboere som oppdager at en pære har gått må gi melding om dette til Styret (frichsgt2@gmail.com).

Belysningen i fellesarealene:

Utendørs: Ved hovedinngangene og bakgårdsinngangene er det satt inn sparepærer som tennes automatisk når det blir mørkt.

Oppgangene: Det brukes sparepærer/LED-pærer i all armatur i oppgangene.

Kjeller og loft: Her brukes LED-pærer og lysrør. Beboerne må sørge for å slukke etter seg.

Portrommet: Her benyttes sparepærer. De skal være tent hele døgnet.

Det er lagt inn lys (LED-pærer) i alle kjeller- og loftsboder. Strømforbruket betales av gården. Man må derfor huske på å slukke etter seg.

Det er ikke tillatt å sette f.eks. fryseboks i kjellerboden og ta ut strøm fra fellesnettet. Et par leieboere i 1.etg. har fått styrets tillatelse til å plassere varmtvannstank i kjelleren, en leieboer har også fryser i sin kjellerbod. Strømmen til disse blir tatt fra vedkommende leieboers eget strømnett.

Sikringsboksene for fellesarealenes belysning + varmtvannstanken til trappevaskeren er plassert utenfor vaktmesterboden i kjelleren under B og C, og i den lille kjelleren under A.

Strømforbruket i fellesområdene blir fra 2018 avlest automatisk.

(21.01.2019)