Logg over utførte tiltak pr. 16.04.2023

ÅR AKTIVITET


2023 Utført ny radonmåling

2023 Ordnet sluk i redskapsbod

2023 Installert pipehatter

2022 Pipetopper kontrollert og slemmet på nytt

2022 Pusset og malt portromsdør

2022 Renset ventilasjonskanaler

2021 Leiligheten i 1e etasje på AB fasaden fikk bygget balkonger

2021 Befaring av rørsystem. Ikke funnet behov for tiltak

2021 Elvia pusset og malte trafo i bakgård

2021 Fuktkontroll kjeller, ikke funnet eller indikert forhøyede verdier av fukt

2021 El tilsyn

2021 Utbedret epoxymaling på gulvene i trappeoppgangene

2021 Skiftet ut samtlige brannslukkere i bygget

2021 Pipeeksperten installerte stivere avstandsholdere for piperør, jmf BRE rapport

2020 Branntilsyn - på senhøsten

2020 Skiftet lysarmaturer i samtlige baktrapper - på senhøsten

2020 Isolert kjellerrør på høstdugnaden

2020 Reforhandlet Get/Telia avtalen - Vår/sommer

2019 Trappene i hovedoppgangene, t.o.m. 2.etg malt påny

2019 Portrommet pusset opp

2019 Bakgårdsfasaden pusset opp, gul farge, vinduene mørkt brune

2019 Bakgården fikk platting ved C-inngangen

2019 Skiftet alle strømbrytere i hovedoppgangene

2018 Satt inn stikkontakter og en tidsbryter til smørebod i vaskekjelleren i C

2018 Hafslund installerte automatisk avlesning av strømforbruket i fellesområdene

2018 Hafslund installerte automatisk strømavlesning i leilighetene. Mottakerne sattes på nettstasjonen

2017 Kullgrill til bruk i bakgården

2016 Nye hagemøbler, lyse grå: 4 stoler, 1 stort bord, 1 lite bord,1 benk

2015 Hovedoppgangene pusset opp i november. Hvite vegger med gråbrun brystning, lysegrå trapper (epoxy), mørkgrå lister rundt  leilighetsdørene.

2015 Fasaden pusset opp i oktober: løs puss fjernet, fasaden malt hvit, sokkel og detaljer grå, vinduene og dørene sorte.

2015 Bakgården fikk nytt gress i juli og asfalt og heller fjernet noen steder. Ny gressklipper, elektrisk.

2015 Systemnøkler av type MU pExtra patentert erstatter de gamle fra TrioVing. Lås&Nøkkel ny leverandør av systemnøkler til gården.

2014 3 leiligheter i C fikk bygget balkong.

2013 9 leiligheter i A og B fikk bygget balkong.

2013 Brannalarmanlegg installert. Varslere i alle leilighetene, i alle oppganger og i kjeller og loft. Hovedterminal plassert i oppg. A, biterminaler i B og C.

2013 Kjelleren brannsikret med gipsplater i taket, elektriske ledninger og lampeholder skiftet ut og LED-lamper satt i. Bryterne ved inngangsdørene tenner også bodene i tilhørende del av kjelleren. Vaskekjellerne har egne brytere og armatur.

2012 Brannsikringskonsulent utarbeidet brannsikkerhetsrapport (påbudt av Brann- og redningsetaten).

2012 Hafslund satte nye tak- og nedløpsrenner på tranformatorkiosken.

2012 Hoveddørene og bakdørene til leilighetene skiftet ut med brannsikre dører fra Jømna. Dørene til kjeller og loft skiftet ut med brannsikre ståldører.

2012 Leilighet nr.17 i C-oppgangen fikk tillatelse til å sette ned varmtvannsbereder i kjelleren, ved siden av berederen til leilighet nr. 10.

2012 20.03.2012 ble gården inspisert av branningeniør fra Oslo Brann- og redningsetat. Rapport ble utarbeidet og tilsendt styret.

2012 Brannbalkongene revet og oppført påny. De opprinnelige rekkverkene beholdt og malt.

2012 Alle piper med tilknyttede ildsteder ble rehabilitert (8 stk.), stålrør ført inn i pipene, ildstedene tilknyttet på ny. Skorsteinene kontrollert og reparert og slammet.

2011 Alle leilighetene fikk nytt brannslukningsapparat i november

2011 Alle piper (10 stk.) som hadde ildsted tilknyttet ble videofilmet. Påbud fra Oslo brann- og redningsetat

2011 To skilt med «Sykkelparkering forbudt» satt opp på Frichsgate-siden

2011 City taktekking reparert nedløpene ved A- og B-oppgangene

2011 City taktekking reparert overlysvinduet i B-oppgangen

2011 Brann- og redningsetaten, Boligseksjonen: Feiers brannbefaring av leilighetene og fellesarealene + feiing av pipene

2011 AS Frichsgate 2 får egen nettside: www.frichsgate2.no

2011 Små feiekoster + spann med strøsand til alle 6 utgangene, slik at den enkelte leieboer kan feie ved behov.

2010 Satt inn lysfølsomme sparepærer i lyktene utenfor inngangsdørene og utenfor inngangene til baktrappene i A- og C-oppgangen (armaturen ved B-oppgangen kan ikke ta pærer med E27-fot)

2010 City taktekking reparert murskade over vinduer i 4.etasje A-oppgangen

2010 City taktekking reparert overlysvinduet i A-oppgangen

2009 Gården overtar ansvaret for skifte av lyspærer i oppgangene. Alle nåværende lyspærer skiftes ut med sparepærer

2008 Nye porttelefoner

2008 Proline begynner arbeidet med rørfornyingen. Prosjektet varer ut 2009

2006 Armaturen fra 2001 i hovedoppgangenes 1.etasje ble skiftet ut med Enøk-lamper (samme som i baktrappene)

2004 Vinduene i baktrappene ble pusset av vinduspusser Elite

2004 Armaturene i baktrappene byttet til Enøk-lamper

2003 Alle leilighetene fikk nye brannslukningsapparat og røykvarsler

2003 De to vaskekjellerne ryddet og malt.

2003 Varmtvannsbereder satt inn i vaskeriet ved C-oppgangen

2001 Nye hovedinngangsdører og bakgårdsdører

2001 Leilighet 9 i B-oppgangen fikk tillatelse til å flytte varmtvannsbeholder ned i egen kjellerbod

2001 Maling av hovedoppgangene + ny armatur i hovedoppgangene

1999 Forespørsel om kjøp av råloft ble avvist

1997 Nytt kabelanlegg

1997 Lys i loftsbodene

1997 Gjennomgående lys i kjelleren

1997 Pipene pusses opp

1996 Leilighet 10 i B-oppgangen fikk tillatelse til å sette varmtvannsbereder i kjelleren, under badet sitt.

1996 Leilighet 10 i B-oppgangen fikk ogå tillatelse til å gjøre om kleskottet i sin gang til våtrom.

1996 Startet et balkongprosjekt som varte til 1998

1994 Vinduene malt på utsiden

1993 Maling av hovedoppgangene og baktrappene

1990 Gården fikk porttelefoner

1986 Lykter på veggen i hovedoppgangene

1985 Oppussing av fasadene + balkonger. Nye takrenner og nedløp, snøfangere på taket

1985 Sykkerstativer til portrommet

1982 Nye vinduer

1979 Lagt inn lys i portrommet

1976 Felles bakgård med Kirkeveien 131. Penger fra Oslo kommune. Arkitekt: Torstein Ramberg

1974 Nye stigeledninger

1971 Nye husordensregler vedtatt

1970 Aksjonærene ble tilbudt å bygge ekstra loftsboder for egen regning. 4 aksjonærer har derfor 2 loftsboder