Fortauet - feing og måking

Fortauet blir feiet i forbindelse med den årlige vårdugnaden. Hvis noen av beboerne mener at det er behov for ytterligere feing står det feiekost i vaskekjelleren med inngang fra A-oppgangens bakdør.

Snømåking og sandstrøing av fortauet er kommunens ansvar. Hvis man ønsker å måke selv finnes det egnet redskap i vaskekjelleren ved A-oppgangen.

Ugresset ved husveggen langs fortauet blir fjernet i forbindelse med vårdugnaden. Ellers under året står det enhver fritt å fjerne ugress som er vokst frem.

(22.10.2010)