Dører

I oktober 2012 ble hoveddørene, baktrappsdørene og kjeller- og loftsdører skiftet ut med brannsikre dører. Dørene til leilighetene ble levert av dørfabrikken Jømna, dørene til kjeller og loft av Rapp Pyrotec.

Detaljert beskrivelse av "våre" Jømna-dører finner du her.

Vedlikeholdet av dørene ut til balkongene er beskrevet her.

Listene rundt dørene (og vinduene) er ikke standardvare. De må spesialbestilles hos Vadset Tre AS (Torbjørn Vadset torbjørn@vadset.no). Tegningen over listene finner du her. Husk å bestille fotklosser til dørlistene.

(21.04.2016)