Innhold

1. AS Frichsgate 2 : Historie - Vedtekter - Husordensregler - Fremleie - Tegninger - H-nummer - Boder - Tv/Bredbånd

2. Styrende organer : Lover o.l. - Generalforsamlinger - Styret - Eiendomsforvalter - Infoskriv

3. Praktiske opplysninger : Vaktmester - Lys/strøm i fellesarealene - Nøkler - Skilt (postkasse/ringetavle) - Sykler

4. Vedlikehold : Tak - Nedløp - Fasade - Vinduer - Oppganger - Dører - Piper/Skorsteiner - Vann & avløp

- Ventilasjon / mugg - Radon

5. Renhold/renovasjon : Oppganger - Fortau - Bakgård - Dugnad - Søppel - Juletre - Uønsket reklame/gratisavis

6. Brannsikring : Brannsikring - Internkontroll - Lover og regler

7. Forsikring, skader

8. Prosjekter og tiltak : Logg over utførte tiltak

Ønsker du å skrive ut en side fra nettststedet: Gå inn på siden og velg "Skriv ut side" nederst i skjermbildet

-----------------------------------------------------------------

(Webredaktør: chwem@outlook.com)