Innhold‎ > ‎

Tegninger over gården

- Enkel tegning over A-, B- og C-oppgangene

- Arkitekttegninger fra 1925 over 1. og 2. etasje, 3. og 4. etasje og kjelleren

- Kjelleren - boder og brannvarslere 
                 - boder og lampepunkter og lysbrytere