Innhold‎ > ‎

Tak


- Høsten 2011 ble det lagt et dekke over overlysvinduet i B-oppgangen.
- Høsten 2010 ble det lagt et dekke over overlysvinduet i A-oppgangen for å hindre lekkasje ved regn og snøsmelting.

Arbeidet er blitt gjort av City Taktekking.


(04.09.2011)