Innhold‎ > ‎

Renhold av oppgangene


Trappene i hovedoppgangene og baktrappene rengjøres av innleid hjelp fra et firma. 
Hovedtrappene skal vaskes to ganger i måneden, baktrappene én gang pr. måned. 
Rengjøringshjelpen kvitterer for utført arbeid på lister som henger på oppslagstavlen i hver oppgang.

Hvis man er ansvarlig for ekstra tilsmussing av oppgang og/eller annet fellesareal pga flytting eller oppussing e.l. må man selv sørge for rengjøringen. Den innleide hjelpen er kun forpliktet til å fjerne normal tilsmussing. 

(24.03.2015)