Innhold‎ > ‎

Lover o.l.

- LOV 2003-06-06 nr 39: Lov om burettslag (burettslagslova)
    NB: For aksjeselskap som er stifta før lova tok til å gjelde, og som har same føremål som burettslag, gjeld §§ 1-5, 4-2, 
            kapittel 5 og omdanningsreglane i § 13-5.
(24.04.2017)