Innhold‎ > ‎

Logg over utførte tiltak pr. 20.01.2020

ÅRAKTIVITET
2020Branntilsyn - på senhøsten
2020Skiftet lysarmaturer i samtlige baktrapper - på senhøsten
2020Isolert kjellerrør på høstdugnaden
2020Reforhandlet Get/Telia avtalen - Vår/sommer
2019Trappene i hovedoppgangene, t.o.m. 2.etg malt påny
2019Portrommet pusset opp
2019Bakgårdsfasaden pusset opp, gul farge, vinduene mørkt brune
2019Bakgården fikk platting ved C-inngangen
2019Skiftet alle strømbrytere i hovedoppgangene
2018Satt inn stikkontakter og en tidsbryter til smørebod i vaskekjelleren i C
2018Hafslund installerte automatisk avlesning av strømforbruket i fellesområdene
2018Hafslund installerte automatisk strømavlesning i leilighetene. Mottakerne sattes på nettstasjonen
2017Kullgrill til bruk i bakgården
2016Nye hagemøbler, lyse grå: 4 stoler, 1 stort bord, 1 lite bord,1 benk
2015Hovedoppgangene pusset opp i november. Hvite vegger med gråbrun brystning, lysegrå trapper (epoxy), mørkgrå lister rundt leilighetsdørene.
2015Fasaden pusset opp i oktober: løs puss fjernet, fasaden malt hvit, sokkel og detaljer grå, vinduene og dørene sorte.
2015Bakgården fikk nytt gress i juli og asfalt og heller fjernet noen steder. Ny gressklipper, elektrisk.
2015Systemnøkler av type MU pExtra patentert erstatter de gamle fra TrioVing. Lås&Nøkkel ny leverandør av systemnøkler til gården.
20143 leiligheter i C fikk bygget balkong.
20139 leiligheter i A og B fikk bygget balkong.
2013Brannalarmanlegg installert. Varslere i alle leilighetene, i alle oppganger og i kjeller og loft. Hovedterminal plassert i oppg. A, biterminaler i B og C.
2013Kjelleren brannsikret med gipsplater i taket, elektriske ledninger og lampeholder skiftet ut og LED-lamper satt i. Bryterne ved inngangsdørene tenner også bodene i tilhørende del av kjelleren. Vaskekjellerne har egne brytere og armatur.
2012Brannsikringskonsulent utarbeidet brannsikkerhetsrapport (påbudt av Brann- og redningsetaten).
2012Hafslund satte nye tak- og nedløpsrenner på tranformatorkiosken.
2012Hoveddørene og bakdørene til leilighetene skiftet ut med brannsikre dører fra Jømna. Dørene til kjeller og loft skiftet ut med brannsikre ståldører.
2012Leilighet nr.17 i C-oppgangen fikk tillatelse til å sette ned varmtvannsbereder i kjelleren, ved siden av berederen til leilighet nr. 10.
201220.03.2012 ble gården inspisert av branningeniør fra Oslo Brann- og redningsetat. Rapport ble utarbeidet og tilsendt styret.
2012Brannbalkongene revet og oppført påny. De opprinnelige rekkverkene beholdt og malt.
2012Alle piper med tilknyttede ildsteder ble rehabilitert (8 stk.), stålrør ført inn i pipene, ildstedene tilknyttet påny. Skorsteinene kontrollert og reparert og slammet.
2011Alle leilighetene fikk nytt brannslukningsapparat i november
2011Alle piper (10 stk.) som hadde ildsted tilknyttet ble videofilmet. Påbud fra Oslo brann- og redningsetat
2011To skilt med «Sykkelparkering forbudt» satt opp på Frichsgate-siden
2011City taktekking reparert nedløpene ved A- og B-oppgangene
2011City taktekking reparert overlysvinduet i B-oppgangen
2011Brann- og redningsetaten, Boligseksjonen: Feiers brannbefaring av leilighetene og fellesarealene + feiing av pipene
2011AS Frichsgate 2 får egen nettside: www.frichsgate2.no
2011Små feiekoster + spann med strøsand til alle 6 utgangene, slik at den enkelte leieboer kan feie ved behov.
2010Satt inn lysfølsomme sparepærer i lyktene utenfor inngangsdørene og utenfor inngangene til baktrappene i A- og C-oppgangen (armaturen ved B-oppgangen kan ikke ta pærer med E27-fot)
2010City taktekking reparert murskade over vinduer i 4.etasje A-oppgangen
2010City taktekking reparert overlysvinduet i A-oppgangen
2009Gården overtar ansvaret for skifte av lyspærer i oppgangene. Alle nåværende lyspærer skiftes ut med sparepærer
2008Nye porttelefoner
2008Proline begynner arbeidet med rørfornyingen. Prosjektet varer ut 2009
2006Armaturen fra 2001 i hovedoppgangenes 1.etasje ble skiftet ut med Enøk-lamper (samme som i baktrappene)
2004Vinduene i baktrappene ble pusset av vinduspusser Elite
2004Armaturene i baktrappene byttet til Enøk-lamper
2003Alle leilighetene fikk nye brannslukningsapparat og røykvarsler
2003De to vaskekjellerne ryddet og malt.
2003Varmtvannsbereder satt inn i vaskeriet ved C-oppgangen
2001Nye hovedinngangsdører og bakgårdsdører
2001Leilighet 9 i B-oppgangen fikk tillatelse til å flytte varmtvannsbeholder ned i egen kjellerbod
2001Maling av hovedoppgangene + ny armatur i hovedoppgangene
1999Forespørsel om kjøp av råloft ble avvist
1997Nytt kabelanlegg
1997Lys i loftsbodene
1997Gjennomgående lys i kjelleren
1997Pipene pusses opp
1996Leilighet 10 i B-oppgangen fikk tillatelse til å sette varmtvannsbereder i kjelleren, under badet sitt.
1996Leilighet 10 i B-oppgangen fikk ogå tillatelse til å gjøre om kleskottet i sin gang til våtrom.
1996Startet et balkongprosjekt som varte til 1998
1994Vinduene malt på utsiden
1993Maling av hovedoppgangene og baktrappene
1990Gården fikk porttelefoner
1986Lykter på veggen i hovedoppgangene
1985Oppussing av fasadene + balkonger. Nye takrenner og nedløp, snøfangere på taket
1985Sykkerstativer til portrommet
1982Nye vinduer
1979Lagt inn lys i portrommet
1976Felles bakgård med Kirkeveien 131. Penger fra Oslo kommune. Arkitekt: Torstein Ramberg
1974Nye stigeledninger
1971Nye husordensregler vedtatt
1970Aksjonærene ble tilbudt å bygge ekstra loftsboder for egen regning. 4 aksjonærer har derfor 2 loftsboder