Innhold‎ > ‎

H-nummer (bruksenhetsnr.)

Stortinget vedtok i 1999 at alle leiligheter – som de fleste eneboliger – skal ha sin egen adresse. Bolignummeret gir din leilighet en adresse som kun den har.

Ved å oppgi ditt bolignummer til folkeregisteret gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til din leilighet. Bolignummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett. <Les mer>
- Plassering av etiketten med H-nummeret (skriv fra Statens kartverk des. 2013).

Leilighetsnr. Leilighetens adresse Bruksenhetsnr.
(H-nr)
1 Frichs Gate 2 A H0101
2 Frichs Gate 2 A H0102
3 Frichs Gate 2 A H0201
4 Frichs Gate 2 A H0202
5 Frichs Gate 2 A H0301
6 Frichs Gate 2 A H0302
7 Frichs Gate 2 A H0402
8 Frichs Gate 2 A H0401
9 Frichs Gate 2 B H0101
10 Frichs Gate 2 B H0102
11 Frichs Gate 2 B H0201
12 Frichs Gate 2 B H0202
13 Frichs Gate 2 B H0301
14 Frichs Gate 2 B H0302
15 Frichs Gate 2 B H0401
16 Frichs Gate 2 B H0402
17 Frichs Gate 2 C H0101
18 Frichs Gate 2 C H0102
19 Frichs Gate 2 C H0201
20 Frichs Gate 2 C H0202
21 Frichs Gate 2 C H0301
22 Frichs Gate 2 C H0302
23 Frichs Gate 2 C H0401
24 Frichs Gate 2 C H0402

23.01.2014