Innhold‎ > ‎

Generalforsamlinger

Generalforsamling 24.05.2020    Sakspapirer    - Referat
Generalforsamling 06.05.2019    Sakspapirer    - Referat
Generalforsamling 30.04.2018    - Sakspapirer    - Referat
Generalforsamling 20.03.2017    - Sakspapirer    - Referat
Generalforsamling 25.04.2016    - Sakspapirer    - Referat
- Ekstraordinær generalforsamling 25.06.2015   - Sakspapirer + Vedlegg    - Referat
- Generalforsamling 16.03.2015    - Sakspapirer     - Referat
- Generalforsamling 25.03.2014    - Sakspapirer    - Referat
- Ekstraordinær generalforsamling 20.06.2013    - Sakspapirer    - Referat
- Generalforsamling 05.03.2013    Sakspapirer + Vedlegg    - Referat 
- Ekstraordinær generalforsamling 11.06.2012    Sakspapirer    - Referat
- Generalforsamling 06.03.2012     - Sakspapirer    - Referat 
- Ekstraordinær generalforsamling 16.01.2012    - Sakspapirer    - Referat
- Generalforsamling 14.03.2011     - Sakspapirer    - Referat - Vedlegg til referat