Innhold‎ > ‎

Forretningsfører

  -  Frem til 1. juli 2012 var Janor Eiendom AS gårdens forretningsfører.
  -  Fra og med 1. juli 2012 er OBOS Eiendomsforvaltning AS ansvarlig for gårdens forvaltning. 

     I perioden 1.juli 2012 til 31. januar 2018 var adv. Reidun Grodås vår kontakt.
        
     Fra 1. februar 2018 er vår kontakt ved OBOS  
                        Morgan Löveid. 
         Adresse: OBOS Eiendomsforvaltning AS
                       v/Morgan Løveid
                       Postboks 6668 St.Olavs plass
                       0129 OSLO 
          Epost:   morgan.loveid@obos.no     
          Tlf:        22 86 83 81
           Mob:    930 01 990