Innhold‎ > ‎Brannsikring‎ > ‎

Rømningsveier i tilfelle brann

Gården har følgende rømningsveier i tilfelle brann:
- hovedtrappene
- A- og B-oppgangene har baktrappene
- C-oppgangen har brannbalkongene og vinduene ut mot Aug.Cappelens gate (benyttes når brannvesenets stigebil står utenfor)
- loftet

Det er viktig at disse rømningsveiene ikke blir blokkert med gjenstander. Hvis det er tykk røyk i disse gangene, skal man (gjelder både beboerne og brannmennene) kunne ta seg frem uten fare for å snuble i uaktsomt plasserte gjenstander (dette gjelder også loftet). Det er heller ikke lov å blokkere dør ut til rømningsvei.

Det er styrets OG den enkelte leieboers felles ansvar å se til at rømningsveiene tilfredsstiller kravene i Forskriften om brannforebygging.

Det er egentlig ikke tillatt å plassere barnevogner o.l. under hovedtrappen. Særlig lettantennelige gjenstander bør fjernes fra barnevognene. 
Sykler skal plasseres i sykkelstativene.

(25.03.2012)