Innhold‎ > ‎

TV / Bredbånd

Gårdens avtale av 23.01.2013 med GET omfatter:
    - Kollektiv Get digital-tv "Start"
    - To valgfrie kanaler
    - Get boks Mikro (eller evt. annen boks, for å få alle de tilbudte kanalene)
    - Analog grunnpakke
    - Kollektiv Get breddbånd (1/1 Mbps)
    - Moden for internett

Sommeren 2013 ble programpakken som avtalen omfattet, endret til 20 kanaler som man må ta og 20 som man i tillegg kan velge fritt fra Getss tilbud. Denne pakken kaller Get for "Start" og man kan lese om den her:

(25.03.2014)